မီးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

အဖြစ်ကြည့်ရှုပါ Grid စာရင်း

17 ၏ပစ္စည်းများ1-12

စာမျက်နှာ
တစ်စာမျက်နှာနှုန်း
Descending Direction ကိုသတ်မှတ်ပါ
 1. IP65 တောက်ပသောမီးခွက်
  IP65 တောက်ပသောမီးခွက်
  အထူးဈေးနှုန်း MMK8,150.00 ပုံမှန်စျေး MMK9,050.00
 2. 6500K LED ရေကြီးမှုအလင်း
  6500K LED ရေကြီးမှုအလင်း
  အထူးဈေးနှုန်း MMK6,600.00 ပုံမှန်စျေး MMK7,300.00
 3. LED ရေလွှမ်းမိုးမီးခွက်
  LED ရေလွှမ်းမိုးမီးခွက်
  အထူးဈေးနှုန်း MMK6,950.00 ပုံမှန်စျေး MMK7,750.00
 4. 6500K ရေလွှမ်းမိုးအလင်း
  6500K ရေလွှမ်းမိုးအလင်း
  အထူးဈေးနှုန်း MMK32,150.00 ပုံမှန်စျေး MMK35,750.00
 5. 6500K ရေစိုခံအလင်း
  6500K ရေစိုခံအလင်း
  အထူးဈေးနှုန်း MMK15,200.00 ပုံမှန်စျေး MMK16,850.00
 6. အပြင်ဘက်ရေစိုခံအလင်း
  အပြင်ဘက်ရေစိုခံအလင်း
  အထူးဈေးနှုန်း MMK29,050.00 ပုံမှန်စျေး MMK32,250.00
 7. 3500K ရေလွှမ်းမိုးအလင်း
  3500K ရေလွှမ်းမိုးအလင်း
  အထူးဈေးနှုန်း MMK21,550.00 ပုံမှန်စျေး MMK23,950.00
 8. 6500k LED ရေကြီးမှုအလင်း
  6500k LED ရေကြီးမှုအလင်း
  အထူးဈေးနှုန်း MMK22,600.00 ပုံမှန်စျေး MMK32,250.00
 9. 100W လုံခြုံရေးအလင်းများ
  100W လုံခြုံရေးအလင်းများ
  အထူးဈေးနှုန်း MMK16,750.00 ပုံမှန်စျေး MMK23,950.00
 10. 3500K LED ရေကြီးမှုအလင်း
  3500K LED ရေကြီးမှုအလင်း
  အထူးဈေးနှုန်း MMK27,500.00 ပုံမှန်စျေး MMK39,300.00
 11. ပူနွေးသောရေအေးအလင်း
  ပူနွေးသောရေအေးအလင်း
  အထူးဈေးနှုန်း MMK5,350.00 ပုံမှန်စျေး MMK7,650.00
 12. 6500K ရေလွှမ်းမိုးအလင်း
  6500K ရေလွှမ်းမိုးအလင်း
  အထူးဈေးနှုန်း MMK6,250.00 ပုံမှန်စျေး MMK8,900.00
အဖြစ်ကြည့်ရှုပါ Grid စာရင်း

17 ၏ပစ္စည်းများ1-12

စာမျက်နှာ
တစ်စာမျက်နှာနှုန်း
Descending Direction ကိုသတ်မှတ်ပါ
Looking for the daily updates of New and Special products!!

Hey...!!!

Looking for the daily updates of New and Special products!!